فرق سکه بانکی و سکه غیر بانکی

فرق سکه بانکی و سکه غیر بانکی چیست؟

سکه طلا باید توسط دولت و بانک مرکزی هر کشوری ضرب شوند. در ایران سکه های بانکی سکه‌هایی هستند که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ساخته و ضرب می‌شوند و سکه‌هایی که توسط بانک مرکزی ضرب نشده باشند متفرقه محسوب می‌شوند و دیگر تضمین شده نیستند. مثال: یک سکه تمام بهار آزادی “بانکی” از نظر …

فرق سکه بانکی و سکه غیر بانکی چیست؟ ادامه »