زمان واریز سود سهام عدالت

زمان واریز سود سهام عدالت

به گزارش سکه نیری به نقل از برنا سود سهام عدالت به کسانی تعلق می گیرد که صرفا در تاریخ برگزاری مجامع صاحب سهم بوده باشند.سیزدهم بهمن ماه، آقای احسان خاندوزی پس از جلسه شورای عالی بورس مطرح کرد که: عمده شرکت‌های بورسی، مجامع خود را در نیمه اول سال ۱۴۰۰ برگزار کردند، اما سود …

زمان واریز سود سهام عدالت ادامه »