مهریه

پرداخت مهریه با سکه ضرب پایین

سکه ضرب پایین برای پرداخت مهریه

برای پرداخت مهریه میتوانیم از سکه های ضرب پایین استفاده کنیم؟ اصلا پرداخت مهریه منوط به پرداخت سکه خاصی است؟ سکه ضرب پایین برای پرداخت مهریه طبق قوانین و مقررات مدنی و آنچه که باید در زمان صدور احکام طلاق معین میگردد، پرداخت تمام سکه های قید شده به عنوان مهریه است. طبق این قانون …

سکه ضرب پایین برای پرداخت مهریه ادامه »

مهریه بیشتر از 110 سکه

مهریه بیشتر از 110 سکه بهار آزادی!

آیا بیشتر از 110 سکه باید مهریه بدهیم؟ مهریه شما چند سکه بهار آزادی است؟ سوالی که برای زوجین پیش میآید این است: آیا بیشتر از 110 سکه را باید بدهیم؟ آنچه که مشخص است مهریه حق زن میباشد و بر همسر (شوهر) واجب است که اگر زن طلب کرد طبق مقررات خاص آن را …

مهریه بیشتر از 110 سکه بهار آزادی! ادامه »